Translations:Draft FinishLine/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft FinishLine.svg Kreslení UkončitČáru

Umístění Menu
Draft -> Utilities -> Finish Line
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
F
Představen ve verzi
-
Viz také
UzavřítČáru, UndoČára