Translations:Draft Facebinder/8/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Bir Facebinder nesnesini, FreeCADGui.Selection.getSelectionEx() tarafından döndürülenler gibi SelectionObject 'ların bir listesi olan verilen choiceset nesnesinden oluşturur.
  • Sadece seçilen yüzler dikkate alınır.