Translations:Draft Facebinder/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Bir yüz seçin veya Ctrl tuşunu basılı tutun ve katı nesnelerden birkaç yüz seçin.
  2. Draft Facebinder.png Taslak Yüz kaplama düğmesine basın veya F ardından F tuşlarına basın.