Translations:Draft Facebinder/18/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Yüz kaplama kalınlığı Extrusion özniteliğinin üzerine yazılarak eklenebilir; değer milimetre cinsinden girilir.