Translations:Draft Facebinder/17/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Görünüm

  • View Pattern: şeklin yüzünü doldurmak için bir Taslak Deseni belirtir. Bu özellik yalnızca View Display Mode "Düz Çizgiler" ise çalışır.
  • View Pattern Size: Taslak Deseni 'nin boyutunu belirtir.