Translations:Draft Facebinder/16/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Özellikler

Veri

  • Data Extrusion: şeklin tüm yüzlerine uygulanacak bir ekstrüzyon kalınlığı belirtir.
  • Data Remove Splitter: true ise, Ekstrüzerin iç kavşaklarını ekstrüzyon sırasında birleştirmeye çalışır.
  • Data Sew: true ise, Ekstrüder üzerine ekstrüzyon sırasında topolojik bir dikiş işlemi gerçekleştirmeye çalışır.