Translations:Draft Ellipse/3/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Elips aracı, elipsin sığacağı dikdörtgen bir kutunun köşesini tanımlayarak iki nokta girerek mevcut Çalışma düzlemi içinde bir elips oluşturur. Taslak Tepsi Görevler sekmesinde önceden ayarlanmış olan Çizgi stili alır.