Translations:Draft Ellipse/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Ellipse.svg Draft: Elipsa

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Elipsa
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
E L
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
brak