Translations:Draft Edit/7/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!* Nástroj Úpravy pracuje v daném čase pouze s jedním vybraným objektem.

  • Nástroj Úpravy pracuje pouze s Dráty, Obdélníky, Kružnicemi a Oblouky. Jiné objekty musí být předem zkonvertovány do objektů Kreslení.
  • Klikněte na upravovaný vrchol pro jeho posunutí a potom na něj klikněte ješte jednou pro jeho upuštění.
  • Stiskněte klávesy X, Y nebo Z po zadání bodu, chcete-li získat vazbu na další bod v požadované ose.
  • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
  • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
  • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
  • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel nebo ještě jednou Draft Edit.png Úpravy zrušíte editaci.
  • Stisknutí tlačítka Draft AddPoint.png Přidat bod umožní přidat další bod do Drátu nebo B-křivky kliknutím na segmenty.
  • Stisknutí tlačítka Draft DelPoint.png Smazat umožní smazání bodu z Drátu nebo B-křivky kliknutím na mazaný bod.