Translations:Draft Edit/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte drát, přímku, obdélník, B-křivku nebo kružnici.
  2. Stiskněte tlačítko Draft Edit.png Úpravy nebo dvojklikněte na objekt v okně stromu nebo použijte nástroj Std Edit.png Std úpravy.
  3. Klikněte na bod, který chcete posunout.
  4. Klikněte na jiný bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.
  5. Stiskněte tlačítko ESC nebo Dokončit.