Translations:Draft Draft2Sketch/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Volby

  • Jestliže konvertujete Drát, budou vazby mezi body aplikovány do uzlů
  • Jestliže konvertujete Obdélník, budou vazby mezi body aplikovány do rohů a vodorovné a svislé vazby do hran
  • Non-Draft objekty, které jsou zcela rovinné budou také konvertovány do náčrtů