Translations:Draft Draft2Sketch/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Draft2Sketch.svg Kreslení Kreslení2Náčrt

Umístění Menu
Kreslení -> Nákres do Náčrtu
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo