Translations:Draft Downgrade/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte jeden nebo více objektů, které chcete degradovat
  2. Stiskněte tlačítko Draft Downgrade.png Degradace nebo klávesy D a N