Translations:Draft Downgrade/14/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Narzędzie Downgrade wykonuje takie czynności jak rozbijanie powierzchni i dekonstrukcja połączeń linii na poszczególnych krawędziach. Może wyciąć dowolny kształt przy użyciu innego kształtu w podobny sposób jak Part Cut.svg Part: Cut.