Translations:Draft Dimension/6/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Volby

  • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po zadání bodu pro určení osy, na které bude ležet další bod.
  • Pro ruční zadání souřadnic jednoduše vložte číslo a ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
  • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
  • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby kóty vodorovně nebo svisle nebo pokud pracujete na zakřivené hraně, přepíná mezi módem průměru a poloměru.
  • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
  • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, můžete kreslit pokračovací kóty jednu za druhou při sdílení stejné základny.
  • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
  • Výběrem existující hrany se stisknutou klávesou ALT, místo vložení měřeného bodu se kóta stane parametrickou a bude si pamatovat ke které hraně patří. Jestli se později některý z koncových bodů hrany posune, bude jej kóta následovat.
  • Směr kóty může být změněn později úpravou vlastnosti "Směr".