Translations:Draft Dimension/21/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Görünüm

 • View Ext Lines: Ölçüm noktalarından boyut çizgisine giden uzatma hatlarının maksimum uzunluğunu belirtir.
 • View Ext Overshoot: uzantı çizgilerinin boyut çizgisinin ötesindeki ek uzunluğunu belirtir.
 • View Dim Overshoot: boyut çizgisine eklenen ilave uzunluğu belirtir.
* View Arrow Size: boyut çizgisinin sonunda görüntülenen sembolün boyutunu belirtir. 
 • View Arrow Type: "Çizgi", "Daire", "Ok" veya "Tik" olabilen, boyut çizgisinin sonunda görüntülenen sembolün türünü belirtir.
 • View Flip Arrows: sembollerin boyut çizgisinin uçlarında çevrilip çevrilmeyeceğini belirtir; sadece bu semboller ok ise işe yarar.
 • View Font Name: metni çizmek için kullanılacak fontu belirtir. "Arial" gibi bir font adı, "sans", "serif" veya "mono" gibi bir varsayılan stil, "Arial, Helvetica, sans" gibi bir aile veya "gibi bir stil içeren bir ad olabilir. Arial: "Kalın. Belirtilen font sistemde bulunmuyorsa, bunun yerine genel olan kullanılır.
 • View Font Size: harflerin boyutunu belirtir. Boyut nesnesi ağaç görünümünde oluşturulmuşsa ancak metin görünmüyorsa, görünene kadar metnin boyutunu artırın.
 • View Flip Text: ölçümü gösteren metnin yönünün çevrilip çevrilmeyeceğini belirtir.
 • View Text Position: orijine (0,0,0) atıfta bulunulan metnin mutlak koordinatlardaki konumunu belirtir; metni boyut çizgisinin yanında görüntülemek için bu özelliği varsayılan değerinde (0,0,0) bırakın.
 • View Text Spacing: Metin ve boyut çizgisi arasındaki boşluğu belirtir.
 • View Override: gerçek ölçüm yerine görüntülenecek özel bir metin belirtir. Ölçüm değerini görüntülemek için metnin içindeki $ dim dizesini kullanın.
 • View Decimals: ölçümde görüntülenecek ondalık basamak sayısını belirtir.
 • View Show Unit: true ise, birim ölçümün sayısal değerinin yanında görüntülenir.
 • View Unit Override: ölçümü "örneğin" km "," m "," cm "," mm "," mi "," ft "," in "olarak ifade edeceği bir birim belirtir. ; varsayılan birimleri kullanmak için bu özelliği boş bırakın. 0.17 sürümünde kullanılabilir