Translations:Draft DelPoint/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft DelPoint.svg Kreslení Odebrat bod

Umístění Menu
Draft → Remove PointShortcut=
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Draft AddPoint