Translations:Draft Clone/5/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Özellikleri

  • Data Nesneler: Klonlanan temel nesnelerin bir listesini belirtir.
  • Data Ölçek: Klon için her X, Y ve Z yönünde ölçeklendirme faktörünü belirtir.
  • Data Fuse: eğer true ve Data Nesneler birbiriyle kesişen birçok şekil içeriyorsa, ortaya çıkan klon onları birlikte tek bir şekilde birleştirir veya bir bileşik oluşturur Bunların 0.17 sürümünde kullanılabilir