Translations:Draft Clone/11/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Orijinal bir nesneden tamamen bağımsız olan basit kopyalar oluşturmak için Taşı, Döndür ve Ölçek kullanın. Kopyaları ortogonal bir dizide konumlandırmak için Dizi; kopyaları bir yol boyunca konumlandırmak için Yol dizisi kullanın; kopyaları belirtilen noktalara yerleştirmek için Nokta dizisi kullanın.