Translations:Draft Circle/6/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Vlastnosti

  • DataPoloměr: Poloměr kružnice
  • ViewVzor: Specifikuje šrafovací vzor pro vyplnění drátu
  • ViewRozměr vzoru: Specifikuje rozměr šrafovacího vzoru