Translations:Draft Circle/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Volby

  • Základní způsob použití nástrije Kružnice je zadáním dvou bodů, středu a bodu na obvodu kružnice, který definuje poloměr.
  • Stiskem ALT můžete vybrat tečnu místo zadání druhého bodu. Můžete tak zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné dvou nebo tří tečen.
  • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jdenoduše vkládejte čísla a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
  • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Kružnice hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další kružnice bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Kružnice.
  • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
  • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci ke středu.
  • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Filled zajistíte, že se kružnice tváří jako plocha (musí být uzavřená). Jednoduše se to nastavuje Pohled->Vlastnost Kružnice na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
  • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
  • Kružnice může být po vytvoření změněna na oblouk nastavením počátečního a koncového úhlu na jiné hodnoty.
  • Když je Kružnice v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" může zobrazovat šrafovací vzor nastavením vlastnosti "Vzor" dole.