Translations:Draft Circle/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Popis

Nástroj Kružnice vytváří kružnici v aktuální pracovní rovině zadáním dvou bodů: střed a poloměr nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Oblouk, kromě toho, že se končí po zadání poloměru.