Translations:Draft Circle/1/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Circle.svg Draft Circle

Menyplacering
Draft -> Circle
Arbetsbänk(ar)
Draft, Arch
Standard genväg
C I
Introducerad i version
-
Se även
Draft Arc