Translations:Draft BSpline/5/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Opțiuni

 • Apăsați F or the Draft FinishLine.png Finish button to finish the spline, leaving it open
 • Apăsați butonul C or the Draft CloseLine.png Close sau click pe primul punct pentru a finaliza curba Spline, dar care o închid prin adăugarea unui ultim segment între ultimul punct și primul punct.
 • Apăsați tasta X, Y sau Z după un punct pentru a constrânge următorul punct de pe axa dată.
 • Pentru a introduce manual coordonatele, pur și simplu introduceți numerele, apoi apăsați ENTER între fiecare componentă X, Y și Z.
 • Apăsați tasta R sau click pe checkbox pentru a bifa/debifa butonul Relative.Dacă modul relativ este activ, coordonatele punctului următor sunt relativ la ultima. Dacă nu, ele sunt absolute, luate din punctul de origine (0,0,0).
 • Apăsați tasta T sau click pe checkbox pentru a bifa/debifa butonul Continue. Dacă modul continuare este activat, instrumentul BSpline se va reporni după finalizarea sau închiderea acestuia, permițându-vă să desenați altul fără să apăsați din nou butonul BSpline.
 • Apăsați tasta CTRL în timp ce desenați pentru a forța punctul snapping punctul dvs. către cea mai apropiată locație, independent de distanța.
 • Apăsați tasta SHIFT în timp ce desenați constrain punct dvs următor orizontal sau vertical în relație cu ultimul .
 • Apăsați tasta W sau apăsați butonul Draft Wipe.png Wipe pentru a șterge segmentele existente și să demarați funcția Spline de la ultimul punct.
 • Apăsați combinația de taste CTRL+Z sau apăsțai butonul Draft UndoLine.png Undo de undo a ultimului punct.
 • Apăsați tasta I sau apăsați butonul Filled pentru a avea funcția spline umplută cu o fațetă după ce a fost închisă.
 • Apăsați tasta ESC sau tasta Cancel pentru a întrerupe comanda curentă BSpline.
 • Planele BS, atunci când sunt în modul de afișare "Flat Lines", pot afișa un model de hașurare, prin setarea proprietății "Pattern" de mai jos.