Translations:Draft Arc/2/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Popis

Nástroj Oblouk vytváří oblouk v aktuální pracovní rovině zadáním čtyř bodů: střed, poloměr, počáteční a koncový bod nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Kružnice, ale přidává počáteční a koncový úhel.