Translations:Draft Arc/1/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Arc.svg Draft Arc

Menyplacering
Draft -> Arc
Arbetsbänk(ar)
Draft, Arch
Standard genväg
A R
Introducerad i version
-
Se även
Draft Circle