Translations:Draft Arc/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Arc.svg Rysunek Roboczy: Łuk

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Narzędzia łuku → Łuk
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
A R
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Okrąg, Łuk przez trzy punkty