Translations:Draft Arc/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Arc.svg Draft Arc

Lokalizacja w menu
Draft → Arc
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
A R
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Draft Circle, Draft Ellipse, Draft Arc 3Points