Translations:Draft Arc/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Arc.svg Kreslení oblouk

Umístění Menu
Kreslení → Oblouk
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
A R
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení kružnice