Translations:Draft Apply/7/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Przycisk Draft Apply.svg Zastosuj bieżący styl jest obecny w pasku narzędziowym, który pojawia się tylko w Środowisku pracy Workbench Draft.svg Draft oraz Workbench Arch.svg Arch.