Translations:Draft AddToGroup/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Official icon not found Gruba Ekle

Menü konumu
Taslak → Araçlar → Gruba Ekle
Tezgahlar
Taslak, Yapı
Varsayılan kısayol
Hiçbiri
Versiyonda tanıtıldı
-
Ayrıca bkz
Grup seç, Grup