Translations:Draft AddPoint/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vyberte drát nebo B-křivku
  2. Stiskněte tlačítko Draft AddPoint.png Přidat bod
  3. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice