Translations:Document structure/3/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Objekten inuti ett FreeCAD dokument kan vara av olika typer. Varje arbetsbänk kan skapa sina egna objekttyper, till exempel Nät arbetsbänken skapar nätobjekt, Del arbetsbänken skapar Del objekt, Rit arbetsbänken skapar också Del objekt, etc.