Translations:Document structure/3/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Wewnątrz dokumentu FreeCAD mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każde Środowisko pracy może tworzyć własne typy obiektów, np Workbench Mesh.svg Mesh tworzy obiekty siatki, Workbench Part.svg Part tworzy obiekty Part, Workbench Draft.svg Draft także tworzy obiekty Part, itp.