Translations:Dialog creation/25/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Det var allt. Nu kan du försöka andra saker, som till exempel sätta in din widget i FreeCAD's gränssnitt (se kodbitar sidan), eller göra mycket mer avancerade verktyg, genom att använda andra element på din widget.