Translations:Curves Pipeshell/6/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Przełącz się na środowisko Curves workbench icon.svg Krzywe (instalacja z Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków jest konieczna, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej).
  2. Wybierz krawędź, która buduje ścieżkę wyciągania w oknie widoku 3D.
  3. Wybierz jeden lub więcej wymaganych profili w Widoku drzewa.
  4. Aby wywołać polecenie, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Naciśnij przycisk Curves Pipeshell.svg Utwórz powłokę rury na pasku narzędziowym
    • Użyj polecenia Powierzchnie → Powłoka rury
  5. Zmień parametr Powłoka rury na odpowiednie wymagania.