Translations:Curves Pipeshell/4/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Narzędzie Curves Pipeshell.svg Powłoka rury tworzy obiekt wyciągnięcia po ścieżce powłoki rury. To narzędzie jest częścią środowisk zewnętrznych o nazwie Krzywe.