Translations:Compiling/1/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Svaki operacijski sistem ima svoju stranicu za kompiliranje FreeCAD programa Online Help Documentacija.

'Windows' 'Linux' 'Mac'
Compile on Windows Compile on Linux/Unix Compile on Mac