Translations:Combo view/6/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Widok połączony posiada dwie karty:
kartę Model, która steruje wyświetlaniem widoku drzewa i edytor właściwości,
oraz kartę Zadania, która kontroluje wyświetlanie panel zadań.