Translations:Combo view/4/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zakładka Zadania zawiera panel zadań, który pokazuje różne działania w zależności od aktywnego stołu roboczego i aktywnego narzędzia.