Translations:Branding/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Efterföljande rader definierar Config punkterna för din FooApp Applikation. En beskrivning av Config och dess punkter hittar du i Uppstart och Konfiguration.