Translations:Basic modeling tutorial/7/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

1.metoda - Konstrukční geometrie těles

  • Začněte na pracovní ploše Díl (menu Pohled > Pracovní plocha > Díl)
  • Klikněte na tlačítko Part Box.png Box pro vytvoření boxu (kostky)
  • Změnte jho rozměry tak, že jej vyberete buď ve 3D prostoru nebo kliknutím na něj v záložce Projektu vlevo, potom
  • klikněte na záložku Data dole v okně Projektu a změňte hodnoty výšky, délky a šířky na 750mm, 50 a 50 (viz. Obr. 1.1)
  • Stejným způsobem vytvořte druhý box, ale s hodnotami 750, 40 a 40mm. Ve výchozím postavení bude tento box překrývat ten první. (viz. Obr. 1.2)
  • Teď odečtete druhý box od prvního. Vyberte ten první (nazvaný Box), potom druhý (nazvaný Box001), pozor, pořadí výběru je důležitét! (ujistěte se, že oba tvary jsou vybrány v okně stromu projektu. Pamatujte si jednu věc: v navigačním módu Invertor - Vynálezce, nefunguje kombinace Ctrl + klik pro vícenásobný výběr. Switch to either CAD or Blender selection.)
  • On the Part Workbench toolbar, click on the Part Cut.png Cut tool.