Translations:Basic Sketcher Tutorial/8/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Uwaga: w panelu zadań widoku połączonego należy rozwinąć sekcję Edycja kontrolek i upewnić się, że opcja Automatyczne wiązania jest włączona. Tutaj mogą zostać zmienione również inne opcje, w tym gęstość widocznej siatki, oraz to czy chcemy aktywować przyciąganie do siatki. W tym poradniku nie będziemy aktywować przyciągania do siatki i ukryjemy ją. W innych sekcjach panelu zadań możesz również zobaczyć, które elementy geometryczne i wiązania zostały zdefiniowane.