Translations:Basic Sketcher Tutorial/55/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Spójrz raz jeszcze na panel zadań. Ze względu na nowe elementy geometryczne, które narysowaliśmy, sekcja Komunikaty solwera wskazuje jeszcze więcej stopni swobody. Stopień swobody (DOF) wskazuje na możliwy ewentualny ruch jednego elementu. Na przykład, punkt może być przesuwany zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym, a więc ma dwa stopnie swobody. Linia jest zdefiniowana przez dwa punkty, a więc w sumie posiada cztery stopnie swobody. Jeżeli zwiążemy jeden z tych punktów, to cały system ma tylko dwa stopnie swobody. Jeżeli dodatkowo zwiążemy ruch poziomy pozostałego punktu, to mamy tylko jeden stopień swobody. Jeżeli natomiast zwiążemy również ruch pionowy tego punktu, to ostatni stopień swobody zniknie, a linia nie będzie mogła być już przemieszczana.