Translations:Basic Sketcher Tutorial/44/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Spójrz jeszcze raz na panel zadań. Sekcja Komunikaty solwera wskazuje, że szkic jest niedostatecznie związany, i podaje liczbę stopni swobody.