Translations:Basic Sketcher Tutorial/41/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Górna część panelu zadań szkicownika.