Translations:Arch tutorial/94/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Architektura má několik přidaných nástrojů pro organizaci modelu: Staveniště, Budova a Podlaží. Tyto 3 objekty jsou založeny na standardních skupinách FreeCADu, takže se chovají přesně stejně jako skupiny, ale mají několik vlastností navíc. Například, podlaží má schopnost nastavit a řídit výšku obsažených zdí a struktur, a když jsou přesunuty, celý jejich obsah je přesunut také.