Translations:Arch tutorial/76/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

W tym przypadku wolałem zbudować schody na widoku przekroju, ponieważ będziemy potrzebowali wielu pomiarów, które są łatwiejsze do uzyskania z tego widoku. Tutaj narysowałem kilka czerwonych wytycznych, następnie dwie niebieskie linie, które będą podstawą naszych dwóch części schodów, oraz dwa zielone zamknięte kształty, które będą tworzyć brakujące części. Teraz wybierzcie pierwszą niebieską linię, wciśnijcie narzędzie Schody, ustawcie ilość stopni na 5, wysokość na 0.875m, szerokość na 1.30m, typ konstrukcji na masywną i grubość konstrukcji na 0.12m. Powtórz tę czynność dla drugiego elementu.