Translations:Arch tutorial/75/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Teraz schody. Poznajcie następne z narzędzi Architektury, Schody. Narzędzie to jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju w czasie gdy to piszę, więc nie oczekuj od niego zbyt wiele. Ale jest już całkiem przydatne, aby zrobić proste, nieskomplikowane schody. Ważna jest jedna koncepcja, narzędzie schody ma za zadanie budować schody od płaskiej podłogi aż do ściany. Innymi słowy, patrząc z góry, obiekt schody zajmuje dokładnie tyle miejsca, ile zajmuje na planie, więc nie rysuje się ostatniego pionu (ale oczywiście jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości).