Translations:Arch tutorial/57/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Teraz, tutaj przychodzi do działania w przeciwieństwie do narzędzia Dodaj narzędzie: Usuń. Jak można się było domyślać, czyni on również obiekt potomkiem innego, ale jego kształt jest odejmowany od obiektu głównego, zamiast być zespolonym. Więc teraz wszystko jest proste: Wybierz objętość do odjęcia (zmieniłem jej nazwę na Objętość dachu do odjęcia w widoku drzewa, aby łatwo ją było dostrzec), naciśnij klawisz CTRL + wybierz ścianę, a następnie naciśnij przycisk Usuń. Zobaczysz, że po odjęciu objętość do odjęcia zniknęła zarówno z widoku 3D, jak i z widoku drzewa. Dzieje się tak, ponieważ została ona oznaczona jako dziecko ściany i połknięta przez tę ścianę. Wybierz ścianę, rozwiń ją w widoku drzewa, tam jest nasza objętość.