Translations:Arch tutorial/57/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

A nyní příchází na řadu akce opačná k nástroji Přidat a to Odebrat. Jak asi uhodnete, také to vytváří objekt jako dítě jiného, ale jeho tvar je odečten z hostitelského objektu místo jejich sjednocení. Takže je to jednoduché: Vyberte objem k odečtení (pojmenoval jsem jej jako "Roof volume to subtract" (Objem střechy k odebrání) v okně stromu, takže ho snadno najdete), CTRL + výběr zdi, a stisknout tlačítko Odebrat. Tohle uvidíte po odebrání, objem pro odebrání zmizel ze 3D pohledu i z okna stromu. Je to proto, že byl označen jako dítě zdi a "spolknut" zdí. Vyberte zeď, rozbalte ji v okně stromu a máte tady Váš objem.